Veliká gratulace patří naší již absolventce Terezii Tišnovské z 8.F za 23. místo v celorepublikovém finále Ekonomické olympiády, které obhájila v náročné zkoušce mezi 49 finalisty (44 chlapci a 4 dívkami) z celkem 30 800 soutěžících. Neméně velké uznání patří rovněž Tereze Kubínové ze 4.F, která ve finále Ekonomické olympiády pro ZŠ obsadila 4. místo mezi 113 žáky postupujícími do celostátního kola z celkového počtu 9 145 soutěžících. Dívky, máme z Vás velikou radost a děkujeme!
Za SV Blanka Růžičková