Studenti, kteří letos navštěvují chemické semináře, absolvovali v nedávné době dvě odborné exkurze. Ve čtvrtek 2. 11. se vydali do areálu Pražských služeb a.s., kde strávili necelé dopoledne sledováním procesu nakládání s odpadem. Samotná prohlídka byla doplněna poutavým výkladem se spoustou zajímavostí. Studenti byli také seznámeni s novým projekty a inovacemi, na kterých Pražské služby pracují, nebo je mají v plánu. Díky exkurzi si všichni uvědomili, že třídit odpad má smysl, nejlepší však je ho vůbec nevytvořit.
V pátek 10. 11. proběhla exkurze v Čistírně odpadních vod. Vše, co studenti teoreticky znali z hodin, nyní viděli na vlastní oči – např. lapáky, česle, nádrže pro biologické čištění. K tomu se dozvěděli další zajímavé informace nejen o procesu čištění vody, ale i o vedlejších produktech vznikajících během výroby, povodňovém systému v areálu apod. Z přednášky si rovněž odnesli odpověď na velmi často kladenou otázku, proč je voda tak drahá.
Zapsala: Mariana Nosková (žákyně 3.B)