Začátkem prosince proběhlo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku byly dějiny Československa po roce 1945 a jeho místa ve světě. V obou kategoriích dohromady se zúčastnilo asi šedesát žáků, což mimo jiné potvrzuje jejich nemalý aktivní zájem o výuku dějepisu – ale zároveň také to, že tvrzení o údajně laxním vztahu mladé generace k nejnovějším dějinám, anebo bulvárně pojaté výčty jejích neznalostí, patří hlavně mezi novinářské klišé. Vítězi se stali v žákovské kategorii Jakub a Jiří Měchurovi, ve vyšší Karolína Veličková. Naprostá většina všech zbylých účastníků se zařadila do kategorie „úspěšný řešitel“. Blahopřejeme postupujícím do oblastního kola i všem za účast a velmi dobré výsledky, kterých dosáhli.    

PhDr. Jan Bárta, garant dějepisu