Pracovníci Dětského centra Paprsek srdečně poděkovali studentům letošní 7.F za finanční podporu. Na červnové Zahradní slavnosti studenti prodávali vlastnoručně upečené zákusky a výtěžek věnovali Paprsku na nákup Orffových hudebních nástrojů. Na podzim se 7.F těší na společné zpívání společně s dětmi z Paprsku.