Po třech letech odmlky se nám podařilo navázat na tradici simulovaných soudních jednání, která byla mezi našimi žáky velmi oblíbená. Seminaristé ze 3.A, 7.F a 7.G měli možnost pod vedením studentky PF UK projít nejprve pečlivou přípravou a následně se sami pustili do práce – studovali podklady pro zvolené role, připravovali si své projevy a otázky, chystali rekvizity i kostýmy.

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 jsme plni očekávání dorazili na PF UK, kde se ve cvičné soudní síni odehrálo naše hlavní líčení.  Soudkyně (Barbora Grossová) a její přísedící (Kristýna Habartová, David Orlík) pozorně řídili celé několikahodinové jednání. Jak tým státních zástupců (Alžběta Olšovská, Kamila Kubinová, Ondřej Vohánka), tak tým obhájkyň (Amélie Červenková, Anna Ciprová) předvedl neuvěřitelnou pohotovost a stoprocentní připravenost.

Pochvalu si zaslouží i další aktéři: obžalovaná (Dagmar Jánská), poškozený (Václav Vyšín), soudní znalci (Vít Hájíček, Sofie Linderová) a svědci (Veronika Dvořáková, Bruno Novotný), protože bez nich by se celá akce neobešla.

Z ohlasů zúčastněných seminaristů vyplynulo, že se jim tento výjimečný zážitek líbil a vřele ho doporučují i dalším žákům.

 

Mgr. Ilona Skolilová