Informace zveřejněné dle § 5 zákona č. 106/2019 Sb. (aktualizace k 1.9.2023)

Příloha – Organizační struktura

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – školní rok 2020/21

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – školní rok 2021/22

 

Za vystavení opisu vysvědčení o maturitní zkoušce, případně opisu ročníkového vysvědčení účtujeme poplatek 100Kč.

 

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Název Číslo jednací Vyvěšeno dne: Sejmout:
poskytnutí informace na základě žádosti osoby o poskytnutí přehledu udělených odměn vyjádřených celoročním součtem u všech anonymizovaných zaměstnanců povinného subjektu za rok 2021, čtyř nejvyšších odměn za rok 2022 Nj205/2023 13. 2. 2023 16. 2. 2029 Průvodní dopis

Příloha 1

Příloha 2