Studenti seminářů společenských věd se dne 18.10. zúčastnili interaktivní besedy o oznamování protiprávního jednání (whistleblowing). Pochvalu si zaslouží zejména za to, s jakým argumentačním nasazením přistoupili k zadaným úkolům a jak sehráli své role oznamovatele i oběti.
Za společenské vědy Blanka Růžičková