Vánoční nadílka pro naše žáky už je tady!

Děkuji moc Radě rodičů za finanční přispění na odpočinkovou zónu, díky nákupu sedaček a stolů jsme mohli nechat vytvořit další místo pro ty žáky, kteří mají zrovna volnou hodinu a nechtějí ji trávit ve venkovním prostoru školy. Co se týče designu, zůstáváme věrni Gymlit barvám – modré a žluté.

Jaroslava Najnarová