Koncem května jsme s našimi žáky a kolegy navštívili večerní operní představení Dvořákovy Rusalky. V tomto školním roce to bylo již podruhé a tentokrát ve Státní opeře. Klasické ztvárnění díla a výborné pěvecké výkony nás opět nadchly. V příštím roce na tuto tradici rádi navážeme.

Učitelky HV