Všichni žáci se otestují při první vyučovací hodině. (Polovina 8.F začíná až o 2.VH, tito žáci přijdou v 8.30.)
Platí zásada, že jen negativně otestovaní žáci mohou PŘI VÝUCE sundat ochranu dýchacích cest. Po dobu testování tedy všichni roušku mají nasazenou.
Děkuji všem za pochopení, Jaroslava Najnarová