V pondělí 18.12.2024 si žáci 3.ročníků a septim  vyslechli online přednášku JUDr. Lucie Hrdé, jejíž advokátní kancelář se specializuje na problematiku sexualizovaného domácího násilí, které má bohužel devastující následky pro další život oběti.  Žáci se dozvěděli, jak  např. k dané problematice přispívají mechanismy zneužití mocenského postavení, kde a u koho vyhledat pomoc v případě  sexuálního napadení, nebo jak předcházet viktimizaci oběti.
Mgr. Jana Vyhlídalová a Mgr. Ilona Skolilová