Zahájení: 14:30 v učebnách

(viz níže Rozmístění v učebnách)

Předpokládaný konec cca 17:25

(uchazeči mohou odcházet ihned po odevzdání druhého testu, tedy i dříve než ve výše uvedený čas)

 

Budova školy bude pro uchazeče otevřena od 14:00

Z bezpečnostních i hygienických důvodů je vstup do budovy školy dovolen pouze uchazečům, všechny doprovázející osoby mají vstup do budovy školy zakázán (výjimku tvoří zaplacení poplatku za zkoušky v hotovosti v pokladně od 13 do 14 hodin).

Pokladna pro placení poplatku za zkoušky v hotovosti (boční vchod po pravé straně hlavního vchodu) bude otevřena v den zkoušek od 13:00 do 14:00 (NETÝKÁ se uchazečů, kteří zaplatili dopředu převodem na účet).

!!! VŠICHNI UCHAZEČI SI S SEBOU PŘINESOU VYTIŠTĚNÝ EMAIL, V NĚMŽ OBDRŽELI SVÉ REGISTRAČNÍ ČÍSLO!!!
(registrační číslo má tvar 4xxx, nebo 8xxx)

Pomůcky pro oba typy studia:
rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera ani bělítka!

Dovolujeme si upozornit, že z organizačních důvodů nelze při psaní testů přihlédnout k případnému navýšení časové dotace dle doporučení PPP.

Rozmístění v učebnách

Uchazeči o osmileté studium (z 5. třídy)    Uchazeči o čtyřleté studium (z 9. třídy)
Registrační číslo Místnost   Registrační číslo Místnost
8501-8518; 8579; 8742 – 8743 103 (přízemí) 4502 – 4540 103 (přízemí)
8519 – 8542 104 (přízemí) 4543 – 4574; 4652 104 (přízemí)
8544 – 8564; 8734 105 (přízemí) 4575 – 4622 105 (přízemí)
8567 – 8577; 8580 – 8585 203 (1. patro) 4623 – 4651; 4653 – 4689 203 (1. patro)
8586 – 8600; 8740 204 (1. patro) 4691 – 4737 204 (1. patro)
8601 – 8621 205 (1. patro)
8626 – 8641 301 (2. patro)
8642 – 8660; 8739 303 (2. patro)
8661 – 8677 304 (2. patro)
8678 – 8697 305 (2. patro)
8702 – 8719 306 (2. patro)
8720 – 8733; 8735 – 8738; 8741 Chemie – 314 (2.patro)

 

Vyzvedávání opravených testů s vyhodnocením pořadí

Vyzvedávání   opravených  testů bude možné  od středy 27. 3. 2024 vždy od  8:00 do 15:00 v recepci školy  po předložení  registračního čísla  a dokladu o zaplacení v případě platby v hotovosti (v případě platby převodem doklad není třeba).

V případě. že uchazeči navštěvují naše přípravné kurzy mohou si opravené testy vyzvednout také každou středu před jejich zahájení, tedy cca do 15:45 na recepci školy.