Zahájení: 14:30 v učebnách

(viz níže Rozmístění v učebnách)

Předpokládaný konec cca 17:25

(uchazeči mohou odcházet ihned po odevzdání druhého testu, tedy i dříve než ve výše uvedený čas)

 

Budova školy bude pro uchazeče otevřena od 14:00

Z bezpečnostních i hygienických důvodů je vstup do budovy školy dovolen pouze uchazečům, všechny doprovázející osoby mají vstup do budovy školy zakázán (výjimku tvoří zaplacení poplatku za zkoušky v hotovosti v pokladně od 13 do 14 hodin).

Pokladna pro placení poplatku za zkoušky v hotovosti (boční vchod po pravé straně hlavního vchodu) bude otevřena v den zkoušek od 13:00 do 14:00 (NETÝKÁ se uchazečů, kteří zaplatili dopředu převodem na účet).

!!! VŠICHNI UCHAZEČI SI S SEBOU PŘINESOU VYTIŠTĚNÝ EMAIL, V NĚMŽ OBDRŽELI SVÉ REGISTRAČNÍ ČÍSLO!!!
(registrační číslo má tvar 4xxx, nebo 8xxx)

Pomůcky pro oba typy studia:
rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera ani bělítka!

Dovolujeme si upozornit, že z organizačních důvodů nelze při psaní testů přihlédnout k případnému navýšení časové dotace dle doporučení PPP.

Rozmístění v učebnách

Uchazeči o osmileté studium (z 5. třídy)    Uchazeči o čtyřleté studium (z 9. třídy)
Registrační číslo Místnost   Registrační číslo Místnost
8503 – 8525 103 (přízemí) 4509 – 4578 103 (přízemí)
8526 – 8540; 8658; 8701 104 (přízemí) 4579 – 4625 104 (přízemí)
8541 – 8558; 8828 105 (přízemí) 4630 – 4684 105 (přízemí)
8560 – 8580 203 (1. patro) 4686 – 4719 203 (1. patro)
8582 – 8593; 8595 – 8601 204 (1. patro) 4722 – 4769 204 (1. patro)
8604 – 8628 205 (1.patro) 4771 – 4810 205 (1. patro)
8629 – 8651 206 (1. patro) 4812 – 4824 206 (1. patro)
8653 – 8656; 8659 – 8673 301 (2. patro)
8674 – 8697 303 (2. patro)
8699; 8705 – 8728 304 (2. patro)
8729 – 8752 305 (2. patro)
8753 – 8774 306 (2. patro)
8775 – 8799 401 (3. patro)
8594; 8800 – 8827 403 (3. patro)

 

Vyzvedávání opravených testů s vyhodnocením pořadí

Vyzvedávání   opravených  testů bude možné  od středy 22. 3. 2023 vždy od  8:00 do 15:00 v recepci školy  po předložení  registračního čísla  a dokladu o zaplacení v případě platby v hotovosti (v případě platby převodem doklad není třeba).