5.12. proběhl 2. ročník rozsvěcení vánočního stromu na GymLitu, akce byla doprovázena sborovým zpěvem 1.F a 1.G, kytarou a klavírem. Akci organizovala Michaela Kutnohorská ze 7.F, které tímto děkujeme za nápad a jeho následnou realizaci!


Rok 2019

 

 


Rok 2018