Pro mnohé žáky byla tato soutěž příležitostí využít různé počítačové programy, školní tablety i mobilní aplikace pro práci ze zvukem. Ze 47 znělek přihlášených do soutěže bylo vybráno 15 pro školní hlasování. Hlasující žáci a pedagogové vybrali nahrávku Josefa Jana Abrháma ze 4.F a ta se stává školní znělkou. I další nahrávky byly nápadité, a proto prvních deset bylo slavnostně oceněno ředitelkou školy.

Srdečně gratulujeme!

Vítěznou znělku je možné si poslechnout přímo na hlavní stránce v její dolní části.

Mgr. Renata Moravcová a Mgr. Lenka Říhová