Ani o jarních prázdninách nezahálíme!

Kromě kompletní rekonfigurace sítě došlo k rekonstrukci podlah ve školní jídelně.