Žáci Gymlitu se ve dnech 12. a 13. prosince 2022 účastnili prvního kola Studentských prezidentských voleb pořádaných Jedním světem na školách.         U volební urny odvolilo celkem 227 žáků, bohužel 22 hlasů jsme museli při kontrole vyřadit z důvodu neplatnosti, např. dokreslené srdíčko u jména kandidáta. Touto akcí jsme se přidali k dalším 504 středním školám, které se do prezidentských voleb zapojily.

Letošní studentské volby zobrazují názor téměř 76.000 žáků. V očích středoškoláků jednoznačně vyhrála Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Přehledné celorepublikové statistiky včetně různých grafů jsou k dispozici zde: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

Výsledky naší školy najdete jako obvykle na nástěnce vedle učebny č. 301.

Děkujeme všem žákům, kteří si volbu promysleli a přispěli tak k debatě týkající prezidentských voleb. Chválíme třídu 5.G za nejvyšší volební účast (88,46 %). Zvláštní poděkování patří studentské volební komisi, která se postarala o řádný průběh celé akce, jmenovitě Natálii Mácové, Vitkorii Komárkové, Janu Štefančovi, Kryštofu Klímovi, Josefíně Pešičkové, Alžbětě Balvínové a také Anežce Zuzákové (všichni 5.G).

Uvidíme, zda názor mladé generace budou sdílet voliči v opravdovém prezidentském klání, které se uskuteční 13. a 14. 1. 2023.