Naši žáci  v rámci výuky Cvičení z biologie navštívili dlouho očekávanou akci Týden Akademie věd, která probíhá na všech pracovištích této instituce v ČR.
My jsme zvolili  výstavy s biologickou tématikou – Africká savana objektivem fotopastí, která dokumentovala práci botaniků a zoologů, kteří zakládali výzkumné plochy pro studium biodiverzity v Krugerově národním parku  v Jihoafrické republice.
Druhá výstava Rostliny na hranici přežití zachycovala práci vědců z Botanického ústavu AV ČR. Botanici dlouhodobě studovali rozšíření rostlin, jejich adaptaci na extrémní podmínky a schopnost  vypořádat se s oteplováním naší planety.
Třetí  výstava Svět kolEM nás prezentovala úžasné fotografie pořízené z elektronového mikroskopu, kde jsme mohli vidět mikroskopické částečky některých léčivých rostlin známých i z našich zahrad.
Po absolvování prohlídky výstavních prostor měli žáci možnost se zúčastnit přednášky prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc. na aktuální téma – Umělá inteligence:  všichni lidé touží po moudrosti.
 
Hana Vrbecká Procházková