Gratulujeme našim primánkám k úspěchu ve výtvarné soutěži „ Kouzelné dny prázdnin“, kterou vyhlásil Chvalský zámek.

Ve své kategorii se na 1. místě umístila Amálie Cimpová a na 2. místě Stella Brunclíková.

\\gymlit.cz\profiles\patova\Desktop\IMG_20231206_140956.jpg

\\gymlit.cz\profiles\patova\Desktop\stella.jpg