Dne 5.4.2023 na naší škole proběhl Velikonoční šachový turnaj.
Zúčastnilo se 40 studentů a studentek z vyššího i nižšího gymnázia dohromady.
Průběh – 6 kol po 10 min a pak 3 kola po 5 min na partii.
Někteří ukončili turnaj dříve, protože došlo k prodlení do 16 40.
Výsledky:
  1. Horáček Adam 4G – 7 bodů
  2. Štěpaník Jakub 3F – 6,5 bodu
  3. Kvapil Karel 5F – 6 bodů
  4. Šebek Martin 4G – 5,5 bodu
  5. Jansta Lukáš 3F – 5 bodů
    Frýbert Ondřej 2B – 5 bodů
K turnaji byly použity školou zakoupené soupravy a hodiny,
dále soupravy přinesené studenty 
a hodiny nainstalované na tabletech p. M. Weiserem.
Turnaj se vydařil, studenti vyjádřili zájem účastnit se i příště.
V. Bartošic