Ve středu 13. 1. 2021 bude zahájena výuka v přípravných kurzech českého jazyka a matematiky distanční formou.

Výuka bude probíhat ve skupinách s 12 – 14 členy v prostředí MS Teams. Rodiče žáků budou informováni před zahájením kurzů na e-mailovou adresu, ze které proběhlo přihlášení do kurzů, do které skupiny je jejich dítě zařazeno. Zároveň jim na tuto adresu přijde v den zahájení kurzů pozvání k připojení do skupiny.  Žáci budou potřebovat k PC nebo tabletu mikrofon, kamera není nutná. Dále doporučujeme psací a rýsovací potřeby a sešit.

Výuka proběhne v 9 lekcích, z nichž každá má stanovený obsah. Studijní materiály k lekci obdrží žáci vždy v pondělí, aby si mohli do středy ujasnit, které úlohy budou probírat a připravit si otázky.

Lekce trvá 50 minut, z toho 40 minut proběhne procvičování a vysvětlování učiva a 10 minut bude věnováno individuálním konzultacím (odpovědím na otázky). Konzultace jsou dobrovolné, doporučujeme je využít.

Nahrávání výuky v MS Teams není dovoleno.

Děkujeme za váš zájem o přípravné kurzy na Gymnáziu Litoměřická.