Volby do školské rady Gymnázia Litoměřická – podzim 2020

Školská rada je kontrolní orgán školy, má 6 členů a jejich funkční období je 3 roky. 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy navrhují a volí pedagogové školy a 2 členy navrhují a volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Příprava voleb Organizací voleb pověřila ředitelka gymnázia volební komisi ve složení pp. Čížková, Kučerová, Tobolková. Dne 3. 9. 2020 byli […]

Aktivity Gymnázia Litoměřická v době uzavření škol

Aktivity Gymnázia Litoměřická v době uzavření škol Za několik dní uplynou 2 měsíce od uzavření škol pro prezenční výuku. Rádi bychom Vás stručně informovali o činnosti naší školy v této mimořádně náročné době. V souvislosti s odchodem ze školy a zahájením dálkové výuky se rozhodlo vedení gymnázia urychlit přechod do souboru cloudových služeb  Office 365. Díky mimořádnému pracovnímu […]

„Dítě v papiňáku“ zaujalo

Na webinář Dítě v papiňáku věnující se vztahům rodičů a dospívajících nejen v době koronavirové, který naše škola pořádala ve dnech 15. a 22. 4. 2020, jsem přicházela s přesvědčením, že mě jako odborníka (pedagoga a školního metodika prevence Gymnázia Litoměřická) v této problematice nemůže už nic nového překvapit. Jenže v průběhu odborného, srozumitelného, a zároveň empatického vedení lektorů […]

Pokyny k přípravným kurzům

Vítáme vás na kurzech Gymnázia Litoměřická!   Vážení rodiče, milí žáci, jsme rádi, že jste si vybrali přípravné kurzy na naší škole.   Rádi bychom se s Vámi dohodli na následujících pravidlech:   Rozřazení do skupin je vyvěšeno hned ve vchodu školy a služba pomůže dětem najít učebnu. Proto žádáme rodiče, aby se s dětmi rozloučili před […]