Od úterý 6. 9. do pátku 9. 9. probíhal již tradiční Adaptační kurz v Holanech, který pro naše nové žáky prim a prvního ročníku pořádáme vždy na začátku školního roku. Hlavním cílem je, aby se navzájem poznali, spřátelili a připravili na své studium na Gymlitu. Tomu pomáhal náš zkušeným tým pedagogů – třídními počínaje a metodičkou prevence, koordinátorkou pro nadané a výchovnou poradkyní konče. I letos se všechny cíle povedly.