V rámci mnohaletého projektu Můžeš podnikat jsme uspořádali besedu s bývalým žákem našeho gymnázia, absolventem ČVUT v Praze v oboru kybernetika a spoluzakladatelem firmy ComAp (řídící systémy) Ing. Liborem Mertlem.  Coby absolvent stáží na Harvardu a v Cambridge motivoval naše stávající žáky především k vysokoškolskému studiu v zahraničí. Sám nyní studuje magisterský program Executive Coaching na Ashridge Business School ve Velké Británii. Neméně zajímavou byla diskuse s majitelkou firmy Doučíme-naučíme Hanou Váchovou Kočkovou. Oba přednášející se podělili s žáky o úspěchy i pády na své cestě životem a přesvědčili nás o tom, jak je důležité v životě vykonávat povolání, která člověka baví a naplňuje.
Mgr. Blanka Růžičková, garantka předmětu ZSV