Vážení rodiče, vážení studenti,společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy na odkazu

https://www.survio.com/survey/d/strategie-besip-v-praze

Dotazník je možné dobrovolně vyplnit do konce listopadu tohoto roku.Za Vaši vstřícnost a spolupráci předem moc děkujeme!