V pondělí 29.11.2021 proběhlo na škole několik akcí pro maturující ročníky. Budoucí maturanti měli možnost projít pilotáží Národních srovnávacích zkoušek.
Ve 3 vyučovacích hodinách si mohli vyzkoušet podle vlastní volby testy SCIO z obecných studijních předpokladů, matematiky, anglického jazyka, základů společenských věd, biologie a chemie.
Po ukončení výuky je v 17:00 čekalo online setkání s našimi bývalými absolventy, většinou ze třídy p. prof. Miroslavy Wokounové, která setkání i zprostředkovala. Absolventi Gymlitu z r. 2018 ve 100 minutách odprezentovali informace o 10 vysokých školách, na kterých v současné době studují. Přejeme jim úspěšné zakončení magisterského studia a maturantům šťastnou volbu studijního zaměření.