Dne 14. 12. 2018 proběhla na naší škole velmi přínosná beseda pro maturanty o práci a poslání soudců v rámci naší 12leté spolupráci se Soudcovskou unií. Se žáky hovořil a na všechny dotazy dlouze a ochotně odpovídal její člen a náš bývalý žák JUDr. Jiří Körbler, maturant z roku 1994, nyní dlouholetý soudce Městského odvolacího soudu v Praze 2. Jsme rádi, že naše pozvání přijal a motivoval tak studenty k následování tohoto nelehkého povolání. Ještě musíme dodat, že se po loňském úspěchu opět účastníme středoškolské celostátní soutěže Moot Court, v níž studenti simulují soudní jednání.