Naši studenti jsou úspěšní nejen v obvodních kolech soutěží, ale i v celopražských, a dokonce postupují do kol celostátních.

Jedná se o Dominiku Novotnou ze třídy 8.G, která postoupila do celostátního kola Olympiády v českém jazyce. Bohužel se nemohla celostátního kola zúčastnit.

Ale Klára Bartošová ze 6. F se nejen celostátního kola Dějepisné olympiády zúčastnila, ale obsadila velice pěkné 5. místo, Klára své dějepisné znalosti podporuje mj. tím, že provází milovníky historie na Vyšehradě, kde ji můžete potkat jako průvodkyni v programu Kouzlo Vyšehradu.

Oběma děvčatům také gratulujeme.