Koncem listopadu se uskutečnila školní kola Dějepisné olympiády I. i II. kategorie. Studenti I. kategorie – sekunda až kvarta překvapili hojnou účastí.

Nejlepšími řešiteli v I. kategorii byli Štěpán Bartoň ze 4.F a Adéla Vobořilová z 3.F, v II. kategorii Karolína Veličková a Klára Bartošová, obě ze třídy 6.F. Všichni postoupili do obvodního kola.

To se konalo 16. ledna 2023. Vynikajícího výsledku dosáhla Klára Bartošová, která obsadila 3. místo a postupuje do celopražského kola. Kláře i všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

Mgr. Libuše Nejmanová