S velkou radostí oznamujeme, že byla právě dokončena kompletní rekonstrukce obou učeben IVT z projektu CIV (Centra interaktivního vzdělávání/výuky) včetně jejich nového HW vybavení! V učebnách je tedy možné realizovat výuku odpovídající stále se zvyšujícím nárokům na technické vybavení (3D tisk, 3D scan, modelování, programování, robotika atd.), učebny svým technickým vybavením nyní zdaleka převyšují běžný standard. V galerii fotografií lze vidět stav učeben před, při a po dokončení stavebních úprav a kompletního špičkového vybavení. Velké poděkování patří našemu zřizovateli –  MHMP, dále pak projektovému týmu iKAP2-KPRS (Hospodářská komora hl. m. Prahy) a firmě MY DVA holding, a.s.