V týdnu od 27. 3. – 31. 3. 2023 se žákyně a žáci kvart účastní vzájemných projektů a aktivit se svými partnery a hostitelskými rodinami v Kolíně nad Rýnem v rámci výměnného programu, který má dlouholetou tradici (od roku 1997) a je nedílnou součástí jazykové výuky na naší škole. Komunikačním jazykem mezi partnery je zejména angličtina. Vzájemný výměnný pobyt současně patří mezi základní projekty školního vzdělávacího programu partnerské školy Holweide.

Za PK AJ: J. Cihelková, L. Švejcarová, V. Váňová