Ve středu 6. 12. 2023 se žáci kvart zúčastnili exkurze v Terezíně. Absolvovali komentovanou prohlídku bývalého ghetta, modlitebny, márnice, obřadní síně a kolumbária. Prohlédli si expozice v Muzeu ghetta a v Magdeburských kasárnách a poté pod vedením lektorů z Památníku Terezín absolvovali vzdělávací workshop zaměřený na nacistickou propagandu. Závěr exkurze patřil komentované prohlídce Malé pevnosti a návštěvě tamního muzea.
Mgr. Svatoslav Procházka
organizátor akce