Velmi ráda zde uveřejňuji dopis bývalého žáka a nyní úspěšného filmaře pana Davida Štrupa. David se mj. podílel na natáčení videí z maturitních plesů a 45. výročí, ale hlavně je zakladatelem naší skvělé TV Gymlit. Takové dopisy totiž vždycky potěší… 🙂
Jaroslava Najnarová
——-

Dobrý večer, paní ředitelko, drazí vyučující a rodiče našich herců,

po dlouhé době se nám podařilo dotočit zbývající část videa, rozhovor s expertem na úlové váhy, a tak je video nyní dokončeno a zveřejněno.
Píšu hlavně proto, že jsem chtěl mnohokrát poděkovat a zároveň studenty velmi velmi pochválit, jak byli šikovní. Natáčím už tento projekt cca 5 let a málokdy se stane, že mám tak šikovnou skupinu herců. A jistě na tom hraje nemalou zásluhu, že jsou gymliťáci – Lenka Cvejnová, Ella Břicháčová, Adéla Kozáková, Jiří Macourek, Dominik Horský a Julie Hronová.
Zároveň je všechny natáčení bavilo a vyjádřili zájem, že by se do budoucna rádi podíleli na aktivitách TV Gymlit. A vzhledem k tomu, že šlo primárně o mladší žáky, tak je to ideální i pro dlouhodobou budoucnost projektu školní TV. Domluvil jsem se s nimi, že budeme v kontaktu a že, pokud to bude možná dle aktuálních koronapodmínek, bychom v příštím školním roce mohli opět navázat na úspěšné projektové dny nebo týdny spojené s mediální výchovou a tvorbou TV Gymlit.
Abyste měli trochu představu, o jaké natáčení se jednalo: seriál Včelaříci / How to lead a beeking club natáčíme od let 2016/2017 a jeho cílem je vytvářet návodné materiály, jak vést včelařské kroužky a jak mladé vést k zájmu o včelaření a s tím spojená přírodovědecká a ekologická témata.
Link na českou verzi: https://youtu.be/879zY6-uEug
Link na anglickou verzi: https://youtu.be/IbLUagffUKs
Link na celý YT kanál: https://www.youtube-nocookie.com/howtoleadabeekeepingclub
Děkuji všem zúčastněným a těším se opět někdy na spolupráci.
S pozdravem
David Štrup, www.upvideo.cz