Dne 27/3/2024 uzavřela školu smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci níže uvedeného projektu:
Praha a Kolín nad Rýnem: Umění a architektura ve dvou evropských městech
Číslo projektové žádosti: 6-24-8486

Jsme rádi, že můžeme v úspěšné tradici výměnných pobytů i nadále pokračovat a poskytnout tak našim žákům další možnosti rozvoje v osvojování jazykových kompetencí.