Ve dnech 2. – 4. 12. 2019 se konala na naší škole dobročinná sbírka Adopce na dálku v rámci celosvětového projektu Giving Tuesday.

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou jsme se rozhodli podpořit děti z Ugandy a darovat jim vzdělání.

V den „D“, v úterý 3. 12. 2019 se konal v prostoru před jídelnou dobročinný bufet. Tato akce měla velký úspěch a podařilo se nám vybrat celých 14 000,- a můžeme podpořit 2 děti, kterým darujeme vzdělání.