• Kategorie:
  A: člověk (reportáž, sport, sociální dokument, rodina, portrét, člověk a zvíře, lidské emoce, mezilidské vztahy)
  B: příroda a krajina (krajinné celky, detaily, makro, zvířata, hmyz, emotivní krajina, voda, živly)
  C: artefakt (zátiší, nalezené zátiší, architektura, stroje a technika, stylizace, dekorativní a abstraktní fotografie, speciální techniky, fotografika)
 • Formáty: min. 9 x 13 cm, elektronicky jpg., rozlišení 300 dpi
 • Forma odevzdání:
  papírová podoba s předepsanými údaji osobně – školní knihovna: každou středu 9–15 hod., elektronicky s předepsanými údaji e-mailem na adresu plachy@gymlit.cz
 • Předepsané údaje: jméno a příjmení, třída, název a rok vyhotovení snímku, soutěžní kategorie
 • Počet prací: každý soutěžící se prezentuje nejvýše 5 fotografiemi v každé kategorii
 • Porota: Petr Plachý, Hana Vrbecká Procházková, profesionální fotograf, zástupce z řad studentů
 • Uzávěrka soutěže: 1. 5. 2021