Jedná se o českou verzi platformy talentify.me pod záštitou Nadace Albatros, která pomáhá žákům se zvládnutím učiva.
Žáci zde mohou najít zájemce o doučování, sami najít někoho, kdo jim s učivem často zdarma pomůže, či kamaráda pro společné učení.
Zástupkyní pro naše gymnázium je RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D (puchmajerová@gymlit.cz), která ráda poskytne další informace i registrační kódy.