Vzhledem k aktuální situaci spojené s nárůstem onemocnění C-19 jsme nuceni zrušit první termín  přijímacích zkoušek nanečisto. Zákonní zástupci přihlášených uchazečů byli o této skutečnosti informováni emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou při přihlašování dítěte.

V současné chvíli platí, že stále počítáme s konáním druhého termínu (2.3.2022).

Děkujeme za pochopení.