Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Pozvánka na maturitní ples

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na maturitní ples školy, který se koná v sobotu 30. 4. 2022 od 19:00 ve velkém sále Lucerny. Lístky  k  sezení jsou k dispozici u prof. Hemerové (kabinet č. 209, 286 028 321) a lístky ke stání každý den o velké přestávce před bufetem u maturantů.

Vyzvedávání opravených testů z přijímacích zkoušek nanečisto s vyhodnoceným pořadím

Vyzvedávání   opravených  testů ze 2. termínu přijímacích zkoušek nanečisto, který proběhl ve středu 2. 3. 2022, bude možné  od středy 9. 3. 2022 vždy od  8 do 15 hodin v recepci školy  po předložení  registračního čísla  a dokladu o zaplacení v případě platby v hotovosti (v případě platby převodem doklad není třeba). POZOR – od 14. do 18. března […]

Informace o zrušení 1. termínu přijímacích zkoušek nanečisto (2. 2. 2022)

Vzhledem k aktuální situaci spojené s nárůstem onemocnění C-19 jsme nuceni zrušit první termín  přijímacích zkoušek nanečisto. Zákonní zástupci přihlášených uchazečů byli o této skutečnosti informováni emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou při přihlašování dítěte. V současné chvíli platí, že stále počítáme s konáním druhého termínu (2.3.2022). Děkujeme za pochopení.

Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (2. 2. 2022)

Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (2. 2. 2022) bylo ukončeno. Podrobnější informace o přijímacích zkouškách nanečisto jsou k dispozici v sekci Uchazeči – Zkoušky nanečisto. NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠEK BUDOU NA WEBU ŠKOLY UVEŘEJNĚNY NĚKTERÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY A TAKÉ INFORMACE O TOM, ZDA AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE VŮBEC UMOŽŇUJE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK […]