Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termímu – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Třídní schůzky pro nově přijaté první ročníky a primy od školního roku 2021/2022

Třídní schůzky pro rodiče uchazečů nově přijatých ke studiu do prvního ročníku a primy ve školním roce 2021/2022 se konají ve středu 23. 6. 2021 od 17 hodin v budově školy. Během schůzek je nutné ze strany účastníků dodržovat aktuálně platná hygienická a protiepidemická opatření. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude v přízemí za recepcí.

Odstávka systému Bakaláři

Od pátku 11. 6. 2021 cca od 14 hodin začne probíhat migrace a údržba školního systému Bakaláři. Od tohoto termínu bude systém dočasně nepřístupný (minimálně po zbytek pátku), výpadky mohou nastávat ještě také během víkendu.

Přijímací zkoušky 2021 – důležitá informace pro uchazeče

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) ze dne 6. 4. 2021 oznamujeme, že:   1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na  jednotné přijímací zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“) pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou […]