Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování […]

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním […]

Informace k přijímacím zkouškám 8. 6. a 9. 6. 2020

Budova školy bude v den zkoušek otevřena: pro čtyřleté studium 8. 6. od 7:40 pro osmileté studium 9. 6. od 7:25 Žádáme všechny uchazeče, aby pro příchod do budovy využili časový interval uvedený na pozvánce. Uchazeč s sebou musí mít čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a  průkaz, který obsahuje fotografii a jméno uchazeče (např. občanský průkaz, […]

Vítězné práce soutěže GYMLITFOTO 2020

I přes nepříznivé podmínky se opět letos řada žáků se svými fotografiemi zúčastnila již tradiční školní soutěže GYMLITFOTO 2020. Stejně jako v předchozích letech nebylo jednoduché mezí množstvím krásných snímků vybrat ty „nej“, nicméně nakonec hodnotící komise dospěla k rozhodnutí a výsledky si lze prohlédnout v přiložené prezentaci. Všem účastníků děkujeme a výhercům jednotlivých kategorií […]

Pozvánka na maturitní ples

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na maturitní ples školy, který se koná v sobotu 15. 2. 2020 od 19:00 ve velkém sále Lucerny. Lístky  k  sezení jsou k dispozici u prof. Hemerové (kabinet č. 209, 286 028 321) a lístky ke stání každý den o velké přestávce před bufetem u maturantů.

Matematická soutěž Náboj Junior

Dne 22. listopadu 2019 se naše dvě družstva zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Náboj Junior. Družstvo ve složení Jakub Feix, Filip Kocourek, Otakar Plechatý a Jan Sehnal se umístilo na vynikajícím 15. místě v ČR z 316 družstev (43. místo z 905 mezinárodních týmů). Nezklamalo ani druhé družstvo (Zuzana Holcová, Eliška Hykešová, Veronika Šotolová a Oliver […]

Návštěva transfúzní stanice pod záštitou Českého červeného kříže

Pod záštitou Českého červeného kříže se ve čtvrtek ráno 21. 11. 2019 třída 8. G zúčastnila exkurze na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Interaktivní přednáška o funkci a složení krve mnohé přesvědčila o důležitosti dobrovolného dárcovství krve i kostní dřeně, následovala pak samotná návštěva přímo na oddělení, kde je pro dárce vytvořeno co možná […]