Informace pro rodiče nově přijatých žáků

Dne 30. 7. 2021 byl na emailovou adresu zákonných zástupců žáků, kteří nastoupí od 1. 9. 2021 do tříd 1.A, 1.B, 1.F a 1.G, odeslán informační email s podklady pro platby stravného a adaptačního kurzu. V případě technických problémů s nedoručením emailu se lze obrátit na kucerova@gymlit.cz.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termímu – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění […]

Třídní schůzky pro nově přijaté první ročníky a primy od školního roku 2021/2022

Třídní schůzky pro rodiče uchazečů nově přijatých ke studiu do prvního ročníku a primy ve školním roce 2021/2022 se konají ve středu 23. 6. 2021 od 17 hodin v budově školy. Během schůzek je nutné ze strany účastníků dodržovat aktuálně platná hygienická a protiepidemická opatření. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude v přízemí za recepcí.

Odstávka systému Bakaláři

Od pátku 11. 6. 2021 cca od 14 hodin začne probíhat migrace a údržba školního systému Bakaláři. Od tohoto termínu bude systém dočasně nepřístupný (minimálně po zbytek pátku), výpadky mohou nastávat ještě také během víkendu.