Harmonogram malých maturit 2024 – 4.F a 4.G

Časový harmonogram malých maturit pro žáky 4.F a 4.G  naleznete v přiloženém souboru. Žáci se dostaví ve stanovený čas před jídelnu, kde si je vždy vyzvedne zadavatel. Běžná výuka kvart ve dnech konání malých maturit (27. – 30. 5.) neprobíhá, na obědy však žáci mohou přijít, pokud si je sami  neodhlásí. Harmonogram malých maturit 2024 […]

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium Přijímací řízení a všechny úkony s ním spojené jsou v souladu s platnou legislativou. Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle vyhl. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném […]

Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium Přijímací řízení a všechny úkony s ním spojené jsou v souladu s platnou legislativou. Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle vyhl. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném […]

Doplňující organizační informace ke 2. termínu přijímacích zkoušek nanečisto – středa 20. 3. 2024

  Zahájení: 14:30 v učebnách (viz níže Rozmístění v učebnách) Předpokládaný konec cca 17:25 (uchazeči mohou odcházet ihned po odevzdání druhého testu, tedy i dříve než ve výše uvedený čas)   Budova školy bude pro uchazeče otevřena od 14:00 Z bezpečnostních i hygienických důvodů je vstup do budovy školy dovolen pouze uchazečům, všechny doprovázející osoby mají vstup […]

Důležité – změna nastavení aplikace Bakaláři pro zákonné zástupce

Pokud používáte aplikaci Bakaláři je třeba nově nastavit položku „webová adresa školy“ na https://gymlit.bakalari.cz/bakaweb (lze nastavit i přes volbu Najít školu > Praha 9 – Prosek > Gymnázium, Praha 9, Litoměřická).        Přihlašovací jména a hesla se pro zákonné zástupce neměnila – v platnosti zůstávají poslední používané údaje a po změně výše uvedené položky se […]

Pozvánka na maturitní ples

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na maturitní ples školy, který se koná v sobotu 27. 1. 2024 od 19:00 ve velkém sále Lucerny. Lístky  k  sezení jsou k dispozici u prof. Hemerové (kabinet č. 209, 286 028 321), lístky k stání prodávají maturanti každou velkou přestávku v budově školy u bufetu.