Milé žákyně, milí žáci, nový školní rok bude – doufejme – spíše připomínat běžný školní rok, na který jsme byli zvyklí. Nicméně je potřeba respektovat opatření, která v souvislosti s nemocí C-19 vydalo MŠMT.

První školní den proběhne hned ráno dle pokynů MŠMT testování žáků. Žádám ty z našich žáků, kteří jsou již naočkováni a mají vystavený doklad o očkování, které celkově proběhlo před 17. 8. 2021, případně mají lékařské potvrzení o prodělané nemoci C-19 a splňují podmínku, že od prodělané nemoci neuběhlo více jak 180 dnů, aby si zmíněné doklady vzali s sebou, testování se jich tak nebude týkat. Děkuji za pochopení.

Vyučování 1. 9. 2021 začíná v 8:00 a trvá maximálně 2 vyučovací hodiny. Veškeré provozní informace – včetně rozvrhu – se žáci dozví 1. – 2. 9. 2021 na třídnických hodinách.

Přeji nám všem úspěšný a pokud možno co nejběžnější školní rok 2021/2022.

PhDr. Jaroslava Najnarová