Dne 30. 7. 2021 byl na emailovou adresu zákonných zástupců žáků, kteří nastoupí od 1. 9. 2021 do tříd 1.A, 1.B, 1.F a 1.G, odeslán informační email s podklady pro platby stravného a adaptačního kurzu. V případě technických problémů s nedoručením emailu se lze obrátit na kucerova@gymlit.cz.