Přihlášky k přijímacím zkouškám přijímáme buď osobně v pracovní dny na recepci školy vždy od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin, nebo poštou, nebo prostřednictvím datové schránky (zde je nutný elektronický podpis).

 

Přihlášky se mohou odevzdávat do 1. 3. 2022 včetně.

 

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde.

PhDr. Jaroslava Najnarová, v. r.