V minulých dnech proběhla v návaznosti na ukončení školních projektů přehlídka středoškolské odborné činnosti (SOČ). Celkem 9 žáků vyššího gymnázia prezentovalo svou práci, která ve všech případech značně převyšovala povinné projektové minimum. S velkou radostí můžeme zveřejnit, že žáci Jolana Tomancová (7.F), Barbora Salajová (6.G) a Tomáš Souček (5.G) postupují do krajského kola SOČ již v tomto roce, někteří další z nich chtějí ve své práci pokračovat a školu reprezentovat v roce následujícím.

Děkujeme za vzorně odváděnou práci a těšíme se na vaše další úspěchy.

Za komisi školního kola SOČ

RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D, koordinátorka pro nadané