V pátek 1. března proběhlo školní kolo soutěže v přednesu uměleckého textu Pražské poetické setkání 2024 za účasti dvanácti  soutěžících z nižšího gymnázia. Z kategorie prim a sekund se na 1. místě umístila Laura Sobotková, na 2. místě Amálie Wierer, obě z 2. G, a vystoupení Anny Havlínové z 1. G ocenila porota čestným uznáním. V kategorii tercií a kvart  obsadila 1. místo Helen Lísalová ze 4. F a 2. místo Kateřina Kovalová ze 4. G. V obvodním kole naše gymnázium budou reprezentovat soutěžící umístěné na 1. a 2. místě. Všem účastníkům soutěže děkujeme za velmi pěkná vystoupení a těšíme se na příští ročník soutěže.