Na Ukrajině vypukla válka, a proto se žáci Gymnázia Litoměřická rozhodli neprodleně konat. S hlavními nápady přišla maturantka Arina Dolgopolova a žák Josef Jan Abhrám. Společně dodali podněty žákovskému parlamentu. Všichni zástupci tříd se shodli, že proběhne peněžní sbírka, na které se zapojili studenti, profesoři i ostatní zaměstnanci školy. Před Velikonoci se peněžní sbírka ukončila a povedlo se vybrat 41 026 Kč. Peníze byly rozděleny na 2 účty. 20 513 Kč bylo posláno na SOS Ukrajina – Člověk v tísni a druhá půlka peněz byla poslána Červenému kříži.

Veškeré bližší informace Vám poskytne zástupkyně žákovského parlamentu Sarah Kulíková.

Tímto Všem mnohokrát děkujeme!

 

Žákovský parlament