Naši žáci sexty a septimy, Monika Cvejnová, Štěpán Hosa a Nela Temesgenová, úspěšně reprezentovali školu v mezinárodní překladatelské soutěži JUVENES TRANSLATORES, která proběhla online dne 24.listopadu 2020. Do soutěže byli zapojeni žáci a studenti všech zemí EU, samotné soutěži předcházel výběr účastníků ze strany organizátorů.

Děkujeme všem třem žákům za úspěšnou reprezentaci školy a kolegu Buzkovi za organizaci a podporu žáků při soutěži.

PhDr. Jitka Cihelková