Naše německé partnery z řad žáků a učitelů z Gesamtschule Köln Holweide jsme přivítali v Praze na Gymlitu v rámci recipročního výměnného projektu v týdnu od 17. – 21. června. Navázali jsme tak na pobyt našich žáků v Kolíně, který se konal v květnu.

Program zahrnoval nejen návštěvy kulturních a historických památek, např. Pražského hradu s katedrálou, Staroměstské radnice, Muzea Franze Kafky, ale také prohlídku moderní architektury v centru města. Velmi zajímavá a podnětná byla návštěva zámku a sklepů v Mělníku, kde byl naším průvodcem pan Jiří Lobkovicz. Žáci se zapojili do tvůrčích projektů (např. Art Project se zaměřením na kubismus), zúčastnili se skupinových sportovních aktivit (např. jízdy v motokárách) a seznámili se s rodinami svých výměnných partnerů.

Děkujeme všem zúčastněným žákům a rodičům, bez nichž by tento projekt nebyl možný. Za podporu děkujeme Radě rodičů, která pravidelně věnuje finanční prostředky na mezinárodní projekty naší sekce a také Fondu česko-německé budoucnosti za poskytnutí grantu.

Velké poděkování patří kolegům, kteří projekt zajišťovali, zejména Mgr. Janě Zeizingerové a Mgr. Radimu Širlovi, dále pak Mgr. Petru Plachému (výtvarný projekt) a Mgr.Oldřichu Buzkovi (zajištění grantu). Za vstřícnost a vynikající oběd děkujeme paní kuchařkám a paní Krýdové.

Za sekci cizích jazyků,

PhDr. Jitka Cihelková