Dne 29. 4. 2024 proběhla v Karlínském Spektru krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti – SOČ. Za gymnázium Litoměřická nás zastupovali se svými výsledky celoškolních projektů 3 žáci: Tomáš Souček (5. G), Barbora Salajová (6. G), Jolana Tomancová (7. F) a rozhodně nás svými výkony potěšili. Autorské výsledky geologických nálezů z oblasti Krušných hor Tomáše Součka vedly porotu k žádosti  o publikování v odborném časopise Minerál a obě děvčata obsadila fantastická 2. místa, Jolana Tomancová v konkurenci 9 prací z oboru zemědělství a ochrana životního prostředí, Barbora Salajová v tematické skupině matematika. Všem účastníkům srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že získané zkušenosti zúročí v dalším studiu a inspirují mnohé své současné spolužáky.

Zpracovala RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D., koordinátorka péče o nadané