Krajské kolo Matematické olympiády kat. B a C se konalo 5. 4. 2022. Z našeho gymnázia byli v kategorii C dva úspěšní řešitelé – Jakub Feix (5.F) a Natálie Capůrková (5.G), v kategorii B byla úspěšnou řešitelkou Tereza Černá (6.G).
Všem blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!