Dne 27. ledna 2023 proběhlo na Filozofické fakultě UK regionální kolo Lingvistické olympiády, kterého se zúčastnil vítěz školního kola Martin Biňovec (3.A).  Obsadil pěkné 71. místo z  207 účastníků.

Předchozího školního kola se v listopadu zúčastnilo 43 žáků vyššího gymnázia. Všem děkujeme za účast a Martinovi za reprezentaci školy.