Krajského kola Matematické olympiády kategorie A se zúčastnili 3 studenti ze 7.F. Vojtěch Zeller a Antonín Hejný jsou úspěšnými řešiteli tohoto kola. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. RNDr. Jana Dvořáková, garantka matematiky